Kennis- en Informatie Centrum (KIC)

Het Kennis- en Informatie Centrum ziet elk jaar forse groei in het gebruik van de dienstverlening. Zo ook in 2008. Daarbij is opvallend dat het aantal raadplegingen van het nieuws op de website met een kleine 40 procent stijgt naar 300.000 zoekacties. Dat komt door een beter bereik van deĀ  ca. vijfduizend professionals uit het domein sport en bewegen en andere werkvelden, een toename van plaatsing van het aantal nieuwsberichten en de toegenomen naamsbekendheid van NISB en de bijbehorende kennisbank. De inhoud van de kennisbank kan via internet worden geraadpleegd via de catalogus. De huiscollectie is in 2008 toegenomen van 3800 naar 4700 titels, waarvan inmiddels 40 procent digitaal is. Alle titels zijn te vinden via de catalogus van de kennisbank.

Op het gebied van onderzoek is het Kennis- en Informatie Centrum ook actief, door deelname aan nationale onderzoeksplatforms, het toegankelijk maken van resultaten van wetenschappelijk onderzoek voor intern en extern gebruik en het ondersteunen van onderzoek door NISB bij het opzetten, verwerken en interpreteren van peilingen, quick-scans en evaluaties.

NISB wil de eigen werkwijze kunnen legitimeren en opdrachtgevers stellen steeds vaker de eis van cijfermatige onderbouwing: daardoor is het aantal onderzoeken fors toegenomen. In 2008 is de basis gelegd voor standaardisatie en verhoging van de kwaliteit van evaluatie en monitoring, zodat in latere jaren richtlijnen en instrumenten beschikbaar zullen zijn voor intern gebruik en voor externe partijen als gemeenten en sportraden.

NISB heeft in 2005 het initiatief genomen voor een projectenbank Sport en Bewegen: een via internet toegankelijke digitale databank met innovatieve projecten waarin professionals praktisch toepasbare informatie vinden op het gebied van sport- en bewegingsstimulering. Ook is www.projectenbanksportenbewegen.nl een informatiebron voor overheden bij onder meer beleidsontwikkeling. Eind 2007 bevatte de projectenbank 1600 projecten; eind 2008 was dat met ruim 30 procent toegenomen tot 2100. De databank van het nieuwe Centrum Gezond Leven kan voor gezondheidsgerelateerde projecten uit de databank gebruik maken van een door NISB in 2008 gebouwde module. NISB levert in personele zin een bijdrage van bijna 1 fte aan deze netwerkorganisatie via diverse projecten.